På årsmøtet 5. juni 2019 ble det valgt nytt styre i Vestre Aker Badminton. Styret for sesongen 2018/2019 består nå av:

Jeanette Svendsen, leder
Tine E. Wærsten, nestleder
Anders Åge Nagelstad
Boyan Yu
Heidi Kleveland
Ingun Tryland
Kjetil Bolstad

Styret har følgende underutvalg:

  • Juniorutvalget består av Ingun Tryland, Tine Wærsten og Ketil Bolstad.
  • Seniorutvalget består av Jeanette Svendsen, Anders Åge Naglestad, Heidi Larsson Kleveland og Boyan Yu.
  • Rekruttering- og promoteringsutvalget består av Tine Wærsten, Frode Lamøy, Marius Røed og Heidi Larsson Kleveland.
  • Arrangementsutvalget består av Jeanette Svendsen og Anders Åge Nagelstad.