TEKNIKA – teknikk i fokus!

En strukturert treningsmetode med individuell fokus på badmintonteknikk.

TEKNIKA er en strukturert treningsmetode, hvor vi setter fokus på teknikk. Tanken er at man skal skape høy kvalitet på treningene og progresjon hos spillerne ved å følge en stigebasert modell spesielt designet for å utvikle tekniske ferdigheter i både slag- og benarbeidsteknikk i badmintonspillet. Metoden baserer seg på at hver enkelt spiller trener for å graduere seg til et høyere nivå, og det skjer gjennom mestring av de forskjellige teknikkene.

Desto flere tekniske ferdigheter spilleren mestrer, jo flere “verktøy” har de å spille med!! Noen teknikker sitter kanskje med en gang, mens andre må man øve lenge på før man klarer å bruke de for alt de er verd i en turneringskamp. Slik er det med all teknisk progresjon. Noen utviklingsstiger er korte og greie å klatre opp, mens andre føles lange og bratte. Desto bedre er følelsen når spillerne endelig begynner å få dreisen en teknikk de har øvd lenge på. Treneren vil vise og repetere de forskjellige teknikkene kontinuerlig, og noen ganger vil han kanskje også vise video e.l fra kamper hvor fokus vil være å analysere spillernes teknikk og strategi. Alt dette for at spillerne skal få en større forståelse for badminton spillet

Introduksjon til de ulike delene og nivåene

Nedenfor finnes en oversikt over de ulike delene og nivåene en spiller må gå igjennom; Basic, Evolution og Champion. De 3 delene må man gå igjennom kronologisk, mens level’ene innad i en del trenger ikke nødvendigvis å følges kronologisk, men bør. For hvert slag finnes det en youtube film, samt en kort foklaring på hvordan, når og hvorfor man skal bruke slaget. Noe spilleren må kunne for å gå videre i treningsstigen.

BASIC

Basic er den grunnleggende delen av TEKNIKA. Mye av slagteknikken i denne delen går man igjennom i Miniton og Badmintonskolen, men det betyr ikke at man nødvendigvis skal klare hele delen etter endt kurs (men det er ett mål på badmintonskolen). Etter å ha lært Basic vil en spiller være godt rustet til å spille turneringer og lagserie. Men skal man bli god på basisen er det viktig å gå tidlig ut i kamper, slik at man bedre får testet teknikk i praksis fort.

Backhand low serve

Where: The shuttle must travel from one service box to the diagonally opposite service box. Backhand low serves pass close to the top of the net and land at the front of the diagonally opposite service.

When: Used in doubles and men’s singles to start the rally from a defensive/ neutral situation.

Why: Restrict your opponent’s opportunity to attack.

Why: Help create attacking opportunities for yourself.

Block

Where:

When:

Why:

Why:

Kill (forhand + backend)

Forehand

Where:

When:

Why:

Why:

Backhand

Where:

When:

Why:

Why:

Drive

Where:

When:

Why:

Why:

Lob

Where:

When:

Why:

Why:

Drop

Where:

When:

Why:

Why:

Clear

Where:

When:

Why:

Why:

Smash

Where:

When:

Why:

Why:

EVOLUTION

Evolution går gjennom mer avansert teknikk, hvor man tar utgangspunkt i basis slagene man lærte i Basic, og avanserer dem med spin, slice etc. I tillegg starter man å lære hvordan man gjør de ulike slagene mer defensive og aggressive utifra spillsituasjon.

Top spin to out forehand side

Where:

When:

Why:

Why:

Top spin out to in forehand side

Where:

When:

Why:

Why:

Top spin to out backhand side

Where:

When:

Why:

Why:

Top spin out to backhand side

Where:

When:

Why:

Why:

Attacker lob forehand side

Where:

When:

Why:

Why:

Attacker lob backhand side

Where:

When:

Why:

Why:

Long serve forehand side

Where:

When:

Why:

Why:

Flick serve backhand grip

Where:

When:

Why:

Why:

Straight slice drop shot

Where:

When:

Why:

Why:

Straight deceptive drop shot

Where:

When:

Why:

Why:

Body defence

Where:

When:

Why:

Why:

CHAMPION

Champion er den siste delen av TEKNIKA treningsstigen. Her vil man lære avansert slagteknikk på toppnivå, med mye fokus på bruk av krysslag i ulike situasjoner, samt trukket slag. Her må både Basic og Evolution være på plass, med god forståelse og erfaring på de tidlige slagene.

Cross slice drop shot

Where:

When:

Why:

Why:

Deep short serve backhand

Where:

When:

Why:

Why:

Cross deceptive drop shot

Where:

When:

Why:

Why:

Delayed clear

Where:

When:

Why:

Why:

Cross defense forehand side

Where:

When:

Why:

Why:

Cross defense backhand side

Where:

When:

Why:

Why:

Cross drop forehand side

Where:

When:

Why:

Why:

Cross drop backhand side

Where:

When:

Why:

Why:

Deceptive lob forehand

Where:

When:

Why:

Why:

Deceptive lob backhand side

Where:

When:

Why:

Why:

Pulled drop forhand side

Where:

When:

Why:

Why:

Pulled drop bachand side

Where:

When:

Why:

Why:

Delayed drop

Where:

When:

Why:

Why:

Treningsdagbok

treningsdagbok

Alle spillere vil få utlevert sin egen individuelle treningsdagbok for å følge med på progresjonen.

I dagboken har spillerne for hvert nivå fått en kalender som ligner et stigespill. Dette er spillerens treningsdagbok. Her er det viktig at spillerene etter hver trening noterer hva slags teknisk øvelse de har trent på. Spillerne og treneren kan notere tips og ideer underveis, hva de har fått dreisen på og hva de skal fokusere å øve mer på. Etter hvert som treneren mener ferdighetene til spilleren er oppnådd for det nivået spilleren jobber med, krysser han av og signerer med å gi spilleren et nytt grep til racketen i nivåets farge. Ideen med å bruke grep, er både for å gi spillerene en oppmuntring for at de har nådd ett nytt nivå, og samtidig gi de en kontinuerlig forståelse av hva de kan, og hva de bør fokusere på å lære mer av. Det er veldig viktig å huske at dette er en utvikling av de som individuell spiller, å her konkurrerer man bare med deg selv. Øvelse gjør mester!

Visste du at?

treningsdagbok

TEKNIKA er er mye utprøvd treningsmetodikk blandt de største badmintonnasjonene i Europa. Bl.a. Danmark, Spania, Nederland, Tyskland har alle spillere i verdenstoppen som har vært gjennom TEKNIKA. Blant annet stortalentet fra Danmark Victor Axelsen.

Har du spørsmål om TEKNIKA?

Kontakt vår trener Adrián Álvarez