Høstmedlemskap

1400*kr
 • august – desember
 • Organisert trening
 • Kurs og sosiale arrangementer
 • 2 turneringskontingenter
 • Lagseriespill

Vårmedlemskap

1600*kr
 • januar – juli
 • Organisert trening
 • Kurs og sosiale arrangementer
 • 2 turneringskontingenter
 • Lagseriespill

Fullt medlemskap

2650*kr
 • september – august
 • Organisert trening
 • Kurs og sosiale arrangementer
 • 4 turneringskontingenter
 • Lagseriespill

Badmintonskolen

1000kr
 • høst
 • 1 ukentlig trening
 • Sosiale arrangementer
 • Turneringskontingenter
*I tillegg kommer medlemsavgift til Vestre Akers Skiklub (hovedklubben). Denne avgiften er på 500 kr for fullt årlig medlemskap og 250 kr for vår- og høstmedlemskap. Medlemsavgiften gir medlemskap i Norsk Idrett (Norsk Idrettsforbund). Lisens til Norges Badmintonforbund og Oslofjorden Badmintonkrets er inkludert i treningavgiften til badmintongruppen.

Fullt medlemskap

Fullt medlemskap i Vestre Aker Badminton koster 3150 kr (sesong 2023/2024)
Dette består av følgende:

 • 500 kr – Medlemskap i Vestre Akers Skiklub (hovedklubben)
 • 2650 kr – Treningsavgift for Badmintongruppen

Du betaler treningsavgift for badminton før hver sesong (i august/september) eller ved innmeldelse. Avgiften er sesongbasert og løper fra september til august. Melder du deg inn etter nyttår reduseres avgiften til 1500 kr (løper fremdeles ut sesongen). Avgiften betales på nettet, ved å klikke på «Meld meg inn» knappen.

I tillegg vil du motta en faktura på e-post for medlemsskap i hovedklubben. Denne løper per kalenderår og sendes ut i mai/juni eller ved innmelding (ved innmelding på høsten faktureres du 250 kr for inneværende året).

Hva vil et fullt medlemskap hos oss gi deg?

 • Organisert trening minimum to ganger i uken for juniorer, og minimum en til to treninger i uken for seniorer.
 • Fritt-spill treninger 3 ganger i uken.
 • Lagseriespill
 • Minimum 4 gratis turneringsdeltakelser
 • Sosiale arrangementer (interne turneringer, julebord/ juleavslutning, klubbmesterskap etc)
 • Kurs (trener, dommer, oppmann, aktivitetsleder, foreldre-barn etc)

Familiemedlemskap

Vi har familierabatt fra 3. medlem av samme familie. Med familie menes kjernefamilie, i hovedsak med samme adresse. Minst to av medlemmene må være juniorer. For å få familierabatt meld inn og betal for to medlemmer på vanlig måte og send en mail til okonomi(at)vabadminton.org så sender vi ut faktura på resten med rabattert pris.

Family membership: After 2 paying junior members the fee is reduced by 50% for any subsequent members.

Meld meg inn

Kontaktinformasjon

Voksen Fleridrettshall, Jarbakken 1, 0771 Oslo

Phone: +47 91 75 64 22

Web: vabadminton.org

Vestre Aker Badminton er en del av Vestre Akers Skiklub. Hovedklubben ble stiftet i 1907. Badmintongruppen har over 100 aktive medlemmer fra nybegynner til elite, i alle aldersklasser.
Vestre Aker SK har som mål å være en trygg base for barn og unge i bydelen, hvor vi skal legge til rette for utvikling av både hele mennesket og ferdighetsdimensjonen i de ulike idrettene. Klubben skal gi frihet til å utøve allsidighet samt legge til rette for å satse.
Badminton tilbyr spillere god helse og mulighet til å kombinere teknikk, hurtighet, utholdenhet, styrke og mulighet til spennende opplevelser. Du kan spille for gøy og eller du kan spille for å bli best!

Gjestemedlemskap

Spiller du aktivt for en annen klubb ?

For spillere som spiller aktivt i en annen badmintonklubb registrert i NBF, men som ønsker å trene litt sammen med Vestre Aker. Dette gjelder spillere som deltar på fritt spill opptil en gang i uken. De som ønsker å trene mer, eller å delta på organiserte treninger, må betale fullt medlemskap. Er hensikten å sparre med Vestre Akers spillere, ta kontakt med styret.

Bli gjestemedlem

Støttemedlemskap

Foreldre, samboer, partner, søsken?

For spillere, foreldre, søsken og partnere som ikke aktivt spiller, men som ønsker sporadisk å delta av og til. Medlemskapet gir rett til å delta i klubbmesterskapet, representere klubben i eksterne funksjoner (styret, ledermøter, kurs etc.), i tillegg til å delta i opptil 4 fritt-spill treninger gjennom hovedsesongen (september – mai). Det er mulig med full trening i sommermånedene (juni – august). Medlemskapet gir ikke mulighet til å delta i turneringer, lagserie eller organisert trening.

Bli støttemedlem