Lover og regler

Nedenfor finner du en oversikt over lover og regler som gjelder i klubben. Som medlem binder du deg til å overholde disse. Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller andre henvendelser ang. våre lover og regler? Ta gjerne kontakt med styret.
Kurs som kjøres via klubben er gratis for medlemmer dersom kursavgiften er under 500kr og klubben godkjenner deltagelse. Der det er flere som ønsker å delta enn budsjettet gir rom for kan flere delta dersom de dekker egen avgift. Der avgiften er høyere enn 500kr kan det likevel sponses dersom medlemmene inngår en avtale med klubben.  Ved ugrunnet utelatelse kan klubben fakturere medlemmet for påmeldingsavgiften.

Klubben sponser hver sesong noen utplukkede turneringsavgifter i tillegg til deltagelse på egne turneringer. Spillere kan fritt melde seg på alle turneringer på terminlisten (via klubben), men betaler turneringsavgifter selv.

 • Vi sponser 5 turneringer denne sesongen. Informasjon om disse sendes ut ved sesongstart.
 • Det er mulig å låne rekker fra skapet de første to ukene. Deretter må man kjøpe egen.
  • Lånerekkerter låses inn i skapet etter hver bruk, de kan ikke tas ut av hallen.
 • Det er lov å ta med gjester på fritt spill treninger.
  • Er treningen er full vil medlemmer har prioritet på baner.
  • Gjester kan som alle andre prøve to treninger før de må betale medlemskap, men dispensasjon kan gis etter avtale med styret.
 • Sommertreninger (ca 15/6 til 15/8) er åpne for alle, så her kan alle ta med seg gjester.
  • Hvis de ønsker å trene regelmessig gjennom sommeren må de betale sommermedlemskap.
  • Er hallen er full har medlemmer prioritet på baner.
 • Vi kjører innimellom organiserte aktiviteter på vanlige treningstider. Disse vil annonseres på forhånd via e-post.
  • Det er frivillig å melde seg på, men normal trening vil utgå på de angitte tidene – ønsker man ikke å delta kan man heller ikke trene.
  • Dersom man melder seg på men ikke kan komme, gi beskjed så tidlig så mulig så vi kan justere.
  • Kom i tide, husk at man skal være ferdig oppvarmet til starttidspunktet.
 • Sett opp en bane når du kommer og ta ned en bane før du går (med mindre du ser det er andre som vil bruke den).
 • Plukk opp alle brukte baller og fjær (bruk gjerne moppen) når du går fra banen. Bruktballer legges i en av de hvite kurvene hvis de fremdeles er spillbare – ellers i søpla.
 • Stolpene skal stå på 3 rader i utstyrsrommet. Nettene legges i skapet vårt. Hvis du er sistemann så husk å låse skapet etter deg.
 • Hvis alle banene er oppsatt har ingen rett til å spille single – gi bort en halvbane eller spill double der det trengs.
 • Ikke la folk sitte på sidelinjen, ta de med og spill. Er det oddetall så sett opp en rotasjon eller spill 2 mot 1.
 • Er du alene så ikke vent på at noen skal be deg med, spør om å få bli med.
 • Kom i tide. Husk at på en del treninger skal du være oppvarmet når treningen starter.
 • Ta med drikkeflaske og fyll den før treningen starter.
 • Husk gode innesko. Det er ikke anledning til å delta på treningen om man glemmer sko, dette er pga faren for skader.
 • Er du på organisert trening skal du følge det oppsatte programmet. Hør etter når treneren snakker og følg øvelsene.
 • Pausetidene må overholdes. Dvs at du skal være tilbake på banen og klar for neste aktivitet når pausen er over.
 • Gi beskjed til treneren om du kommer sent, må dra tidlig eller andre spesielle ting.
 • Vi har nulltoleranse for mobbing.

Kontaktinformasjon

Voksen Fleridrettshall, Jarbakken 1, 0771 Oslo

Phone: +47 982 45 133

Web: vabadminton.org

Vestre Aker Badminton er en del av Vestre Akers Skiklub. Hovedklubben ble stiftet i 1907. Badmintongruppen har over 100 aktive medlemmer fra nybegynner til elite, i alle aldersklasser.
Vestre Aker SK har som mål å være en trygg base for barn og unge i bydelen, hvor vi skal legge til rette for utvikling av både hele mennesket og ferdighetsdimensjonen i de ulike idrettene. Klubben skal gi frihet til å utøve allsidighet samt legge til rette for å satse.
Badminton tilbyr spillere god helse og mulighet til å kombinere teknikk, hurtighet, utholdenhet, styrke og mulighet til spennende opplevelser. Du kan spille for gøy og eller du kan spille for å bli best!